Privacyverklaring

SIS by Marijke Mul – gevestigd aan de Gierstraat 75, 2011GB Haarlem – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SIS by Marijke Mul (Sieraadontwerp, Sieraad Laten Maken en Sieraden in Stijl), Gierstraat 67, 2011GB Haarlem, www.sieradeninstijl.nl, +31 (0)23-3030 665
Contactpersoon: Marijke Mul.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SIS by Marijke Mul verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en andere gegevens als u dit zelf aan ons heeft doorgegeven.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via SIS by Marijke Mul (info@sieradeninstijl.nl) dan verwijderen wij deze informatie.

SIS by Marijke Mul verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens over de aanleiding voor het laten maken van een sieraad of de aankoop hiervan

Indien u via het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch zelf gegevens verstrekt over de aanleiding van de aankoop van een sieraad of het laten maken van een sieraad, verleent u hierbij SIS by Marijke Mul toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij advies over onze producten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SIS by Marijke Mul verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Bij aanmelding hiervoor, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie- of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • SIS by Marijke Mul analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • SIS by Marijke Mul verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SIS by Marijke Mul neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SIS by Marijke Mul) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SIS by Marijke Mul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt uw gegevens (naam, telefoonnummer, adres en mail) altijd opvragen en/of laten verwijderen. Bij een dergelijke aanvraag verwijderen wij uw gegevens binnen 6 weken.

Wij bewaren uw emailadres op onze mailinglijst tot u zichzelf heeft uitgeschreven. In iedere mail die u van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee u uzelf altijd kunt afmelden voor een of meerdere van onze maillijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

SIS by Marijke Mul verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend – na uw toestemming – indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld post.nl, de bank, de belastingdienst, het administratiekantoor).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
SIS by Marijke Mul blijft verantwoordelijk voor deze (post.nl, de bank, de belastingdienst en het administratiekantoor).

Wij verstrekken uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SIS by Marijke Mul gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SIS by Marijke Mul gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij maken, door middel van cookies, gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties via Google zijn. We bewaren deze gegevens maximaal 38 maanden. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google.

Onze website gebruikt de Google AdWords Remarketing service om te adverteren op websites van Google en derden. Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. De advertenties die u na een bezoek aan onze website te zien kunt krijgen zijn (deels) gebaseerd op uw eerdere activiteit op onze website. De gegevens die wij op deze manier verzamelen, worden gebruikt volgens ons Privacybeleid en dat van Google. U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op Google Advertentie-instellingen.

Facebook, Instagram en Twitter

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Twitter zelf. In de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Twitter staat wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u gebruikt maakt van deze code.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SIS by Marijke Mul en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen of in een beveiligd computerbestand naar een andere door u opgegeven organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar SIS by Marijke Mul, Gierstraat 75, 2011 GB Haarlem.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.

SIS by Marijke Mul wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SIS by Marijke Mul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SIS by Marijke Mul (info@sieradeninstijl.nl).